เกี่ยวกับ Lions

สมาคม สโมสรไลออนส์สากล หรือ เรียกกันโดยย่อว่า "สโมสรไลออนส์สากล" ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2460 (ค.ศ.1917) โดยมี นาย เมลวิน โจนส์ (Melvin Jones : 2422-2504) นักธุรกิจประกันชีวิตชาวอเมริกัน แห่งนครชิคาโก มลรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสมาชิกสโมสรนักธุรกิจแห่งหนึ่งในนครชิคาโก ได้เป็นผู้ริเริ่มชักชวนสโมสรนักธุรกิจอื่น ๆ ในนครชิคาโก และ เมืองใกล้เคียงให้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นสมาคมสโมสร โดยมีอุดมการณ์ร่วมกันที่จะทำประโยชน์ให้สังคมให้ความสงเคราะห์ช่วยเหลือ เพื่อนมนุษย์ผู้ยากไร้ หรือ ผู้ด้อยโชควาสนากว่าตน โดยไม่หวังผลประโยชน์อื่นใดตอบแทน และ ไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา กับไม่เกี่ยวข้องกับลัทธิการเมือง ผู้แทนสโมสรต่าง ๆ ได้ประชุมกันที่นครชิคาโก เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2460 ลงมติยอมรับอุดมการณ์ดังกล่าว และ ยินยอมใช้ชื่อสโมสรว่า " ไลออนส์ (Lions)" ร่วมกัน กับให้เรียกชื่อสมาคมดังกล่าวว่า "สมาคมสโมสรไลออนส์"

ต่อ มาเมื่ออุดมการณ์นี้แพร่ขยายออกไปสู่มลรัฐอื่น ๆ ก็มีสโมสรที่เห็นชอบด้วยมากขึ้น ในวันที่ 8-10 ตุลาคม พ.ศ.2460 ได้มีการประชุมใหญ่ (Convention) ของสมาคมสโมสรไลออนส์ขึ้นที่เมืองดัลลัสในมลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา เป็นครั้งแรกในโลก มีสโมสรไลออนส์มาร่วมประชุม 23 สโมสรด้วยกัน และในการประชุมครั้งนี้ได้มีการรับรองร่างธรรมนูญ และ ข้อบังคับของสมาคม กำหนดจรรยาบรรณของไลออนส์ ตลอดจนการจัดรูปองค์กรของสโมสรไลออนส์ และ สมาคมสโมสรไลออนส์ให้เป็นหลักฐานด้วย การประชุมครั้งนี้นับว่ามีความสำคัญมาก เป็นการประชุมใหญ่ครั้งแรก ชาวไลออนส์ในสมัยต่อ ๆ มาจึงถือเอา วันที่ 8 ตุลาคม ของทุกปีเป็น "วันไลออนส์สากล"

การขยายตัว  กิจกรรมสโมสรไลออนส์ในสหรัฐอเมริกาได้เจริญยิ่งขึ้น จนในปี พ.ศ. 2463 ได้แพร่ออกไปยังประเทศแคนาดาเป็นประเทศแรก และ ปี พ.ศ.2469 แพร่ออกไปยังประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ครั้งปี พ.ศ.2470 ก็ได้แพร่ออกไปยังประเทศเม็กซิโก และ คิวบา เมื่อเป็นเช่นนี้กิจการไลออนส์เดิมที่มีจำกัดอยู่เพียงในสหรัฐอเมริกาก็แพร่ หลายออกไปยังประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย จนปี พ.ศ.2470 นั้นมีสโมสรไลออนส์ทั้งในต่างประเทศ และ สหรัฐอเมริกาถึง 1,183 สโมสร มีสมาชิกเกือบ 60,000 คน นับได้ว่าเป็นองค์การระหว่างประเทศ หรือ องค์กรสากล (International Organization) ตั้งแต่นั้นมา

สมาคมสโมสร ไลออนส์ได้จดทะเบียนเป็น "สมาคมสโมสรไลออนส์สากล" ในมลรัฐอเมริกาเดิมมีสำนักงานใหญ่อยู่ในนครชิคาโก เมื่อกิจการไลออนส์ขยายตัวออกไปในประเทศต่าง ๆ มากยิ่งขึ้นก็ได้รับบริจาคเงินจากสโมสรไลออนส์ทั่วโลก เพื่อจัดให้มีสำนักงานถาวรของสมาคม โดยจัดซื้อที่ดิน และ สร้างอาคารสำนักงานใหญ่เป็นของสมาคมเองขึ้น ณ เมืองโอ๊คบรูค (Oak Brook) ในมลรัฐอิลลินอยส์ (อยู่ติดกับนครชิคาโก) ปัจจุบันสมาคมสโมสรไลออนส์สากลได้จัดตั้งขึ้นในประเทศต่าง ๆ รวม 205 ประเทศ และ พื้นที่ทางภูมิศาสตร์เป็นจำนวนถึง 46,000 สโมสร มีสมาชิกประมาณ 1.30 ล้านคนนับได้ว่าเป็นสโมสรการกุศลสากลที่ใหญ่ที่สุดในโลก

สมาคมสโมสร ไลออนส์สากล มีสโมสรไลออนส์เป็นสมาชิกแต่เพียงอย่างเดียว นับตั้งแต่ พ.ศ.2460 เป็นต้นมา จนถึง พ.ศ.2511 (ค.ศ.1968) คณะกรรมการอำนวยการสโมสรไลออนส์สากลจึงได้มีมติให้สโมสรไลออนส์จัดตั้ง และ ให้ความอุปถัมภ์สโมสรลีโอ (Leo Club) ซึ่งเป็นสโมสรสำหรับเยาวชนชายหญิงขึ้นได้ ต่อจากนั้นในปี พ.ศ.2518 (ค.ศ.1975) ก็ได้อนุมัติให้จัดตั้งสโมสรไลออนส์สตรี (Lioness Club) สำหรับเลดี้ไลออน หรือ สุภาพสตรีที่มีใจบุญในกุศล ซึ่งมีศรัทธาในอุดมการณ์ของไลออนส์ขึ้นได้อีกประเภทหนึ่ง ให้อยู่ในความอุปถัมภ์ของสโมสรไลออนส์ด้วยเช่นกัน

นอกจากนั้น หลังจากการก่อสร้างสำนักงานใหญ่ไลออนส์สากลถาวร ที่เมืองโอ๊คบรูค ในมลรัฐอิลลินนอย์เสร็จ จนเปิดดำเนินงานได้เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการอำนวยการสโมสรไลออนส์สากล ได้มีมติให้นำเงินที่สโมสรไลออนส์ทั่วโลกบริจาคสมทบทุนสร้างสำนักงานใหญ่ ไลออนส์สากล และ ยังคงมีเหลืออยู่ตั้งเป็นกองทุนในรูปมูลนิธิ สำหรับให้ความสงเคราะห์แก่ผู้ประสพภัยพิบัติทั่วโลก โดยใช้ชื่อว่า "มูลนิธิไลออนส์สากล" (Lions International Foundation) และ ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2523 (ค.ศ.1980) ได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิที่ถูกต้องตามกฏหมายของสหรัฐอเมริกา และ เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษเป็น "Lions Clubs International Foundation" ส่วนภาษาไทยยังคงเรียกว่า "มูลนิธิไลออนส์สากล" ตามเดิม

Share