ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2557 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2557

เริ่มเวลา  18.30 น. รับประทานอาหารพร้อมกันที่ ห้องไข่มุก โรงแรมไดม่อน พลาซ่า

19.45 น. เริ่มประชุม

แต่งกาย เสื้อกั๊กสโมสร

Share