palmer resize

PRESIDENT BARRY J. PALMER
นโยบายของนายกไลออนส์สากล 2556-2557
2013-2014 International Theme

 

"FOLLOW YOUR DREAM"

 president-logo2013-2014


ระหว่างปี 2556-2557 ไลออนส์ถูกท้าทายให้ทำตามความฝันของพวกเขา เพื่อได้ขึ้นไปถึงความสำเร็จที่สูงกว่า ขณะที่เราบากบั่นเพื่อให้สำเร็จตามความฝันของเรา เราต้องการผู้นำที่มีความรับผิดชอบ ผู้ซึ่งให้การตอบรับทันเวลา แบ่งปันความรับผิดชอบและงานในคณะทำงาน ตามที่เราทำงานเป็นคณะ เราควรต้องให้ความยอมรับโดยทันที และขยายการยอมรับของผลที่ได้ หรือความช่วยเหลือด้วย ความฝันโดยรวมของเรา ฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่งที่รับใช้คนเหล่านั้นในทุกชุมชนในโลก เพื่อให้สำเร็จตามความฝันนี้ เราต้องขยายการเข้าถึงโดยทำให้สโมสรที่มีอยู่เข้มแข็ง เพิ่มสโมสรใหม่ขึ้นและสรรหาสมาชิกใหม่
 
การบริการ มันเป็นมากกว่าความฝัน มันเป็นเอกลักษณ์ของพวกเรา
ฐานะที่เป็นไลออนส์ เราเป็นเครือข่ายโลกที่อุทิศเพื่อให้บริการและเราร่วมแบ่งปันความฝันของโลกโดยไม่กังวล ปีที่แล้วเราให้มากกว่า 500 ล้านชั่วโมงของการบริการโดยตรงต่อผู้คนมากกว่า 200 ล้านคน เราจะดำเนินการฝ่าฟันต่อไปด้วยฝันของเราโดยการกำหนดกลยุทธด้านบริการต่อไปนี้
·       เข้าร่วมในการรณรงค์ปฏิบัติการบริการแห่งโลกของคนหนุ่มสาวที่เข้าร่วม (สิงหาคม) การทำงานกับคนตาบอดและผู้พิการทางการมองเห็น (ตุลาคม) เลี้ยงดูผู้หิวโหย (ธันวาคมและมกราคม) และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเรา (เมษายน)
·       สนับสนุนการริเริ่มที่จะลดความยากจน
·       ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการปลูกต้นไม้ และโครงการปฏิบัติการอ่านหนังสือ
·       ให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อนและครอบครัวหรือแผนงานบริการในเดือนเมษายน เพื่อจะแนะนำครอบครัวของท่าน เพื่อนๆ รวมทั้งเพื่อนบ้านเข้าร่วมสโมสรไลออนส์ของท่าน
 
ความสำเร็จด้วยการทำงานเป็นคณะ
ผู้ว่าการภาคเป็นผู้นำของคณะทำงานของตน อย่างไรก็ดี ผู้นำที่ดีย่อมรู้คุณค่าของการทำงานร่วมกัน รวมทั้ง คณะทำงานพัฒนาความเป็นผู้นำ ผู้ว่าการภาคเป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงาน พัฒนาความเป็นผู้นำโลก (จีแอลที) และคณะทำงานสมาชิกภาพโลก (จีเอ็มที) การ่วมฝันของท่านหรือวิสัยทัศน์ที่ดีต่อสมาชิกของท่านทั้งหมด จะเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ เราจะทำให้ความฝันของเราทำงานให้เป็นจริง ด้วยความร่วมมือ ของคณะทำงานภาคของท่านด้วยการดำเนินการดังต่อไปนี้
·       มอบหน้าที่การเยี่ยมสโมสร ให้กับรองผู้ว่าการภาค คนที่หนึ่ง และคนที่สอง เพื่อที่ท่านจะมีเวลามากขึ้นที่จะให้ความสนใจตามลำดับก่อนหลังโดยรวม และทำเป้าหมายของภาคภาคให้สำเร็จ
·       ผลักดันให้ฝ่าย GLT ของภาค ได้ทำงานตามแผนพัฒนาการเป็นผู้นำของภาค
·       ผลักดันให้ฝ่าย GMT ของภาค ได้ทำงานตามแผนพัฒนาสมาชิกภาพของภาค
·       ส่งเสริมประธานเขตและประธานภูมิภาคของท่านให้กระตุ้นเจ้าหน้าที่สโมสรทำให้สโมสรดีเด่น และประสพความสำเร็จ ในการเพิ่มสมาชิกภาพ
·       ให้โอกาสกับสมาชิกคณะทำงานในการพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความเชื่อมั่นของพวกเขา
·       พัฒนาผู้นำในอนาคตของภาค โดยการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในสถาบันความเป็นผู้นำของไลออนส์
·       ส่งเสริมผู้นำฝ่ายต่างๆ ของภาคให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรการพัฒนาที่มีพื้นฐานด้านเว็บในศูนย์ทรัพยากรความเป็นผู้นำ
 
ความรับผิดชอบ การยอมรับและการเข้าถึง
ฐานะที่เป็นไลออนส์ เรามีความรู้สึกทราบถึงความต้องการของผู้อื่นและสำนึกแห่งความรับผิดขอบที่จะทำให้ชุมชนของเราดีขึ้น เรารู้ว่าความรับผิดชอบหมายถึงการเอาใจใส่ผู้อื่น เป็นผู้ซึ่งรับผิดขอบและเป็นผู้มีความน่าเชื่อถือ ความรับผิดชอบยังหมายถึงความเป็นเจ้าของ ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ต้องทำ จากนั้นค้นหาทางที่จะทำให้ได้ มันเกี่ยวข้องกับการเสี่ยงและการทำงานหนัก เราต้องทำให้ไลออนคนอื่นๆ มีความรับผิดชอบต่อความท้าทายและความฝันของพวกเขาด้วย เพื่อส่งเสริมพวกเขาให้สำเร็จความฝัน เราควรให้การยอมรับในความสำเร็จของพวกเขา
 
การยอมรับ
การยอมรับทั้งอย่างไม่เป็นทางการ และเป็นทางการเป็นสิ่งที่ฝังรากอย่างลึกในการสืบทอดทางประเพณีความเป็นไลออนส์ เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของความพึงพอใจของสมาชิก เพื่อให้การยอมรับขยายตัวออกไป เราจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้:-
·       ทำบันทึกประธานเขต และภูมิภาค ส่งให้กับแอลซีไอ
·       แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับรางวัล ประธานภูมิภาค  และรางวัลประธานเขต ของนายกไลออนส์สากล
·       ส่งเสริมสโมสรให้ได้รับรางวัลสโมสรดีเด่น
·       แบ่งปันรายละเอียดของวิธีที่จะได้รับรางวัลผู้สำเร็จความฝัน
·       ฝ่าฟันเพื่อให้ได้รับรางวัลคณะทำงานผู้ว่าการภาคดีเด่น
·       ให้การยอมรับอย่างไม่เป็นทางการเป็นระยะและสม่ำเสมอ ในฐานะที่คณะทำงานของท่านสำเร็จเป้าหมายภาคของท่าน
·       ส่งเสริมสโมสรต่างๆ ให้สร้างรางวัลของพวกเขาเอง สำหรับสมาชิกสโมสร  ผู้ที่มีความสำเร็จเป็นเลิศ  จงอย่าลืม “คนเก่งที่ไม่เคยอวดอ้าง”
 
การเข้าถึง
ความพึงพอใจของสมาชิกเป็นกุญแจสู่ความสามารถที่จะรักษาสมาชิกของเราเองไว้ และกุญแจเพื่อขยายความสามารถด้านบริการและการเข้าถึง  เพื่อขยายและเข้าร่วมกับสมาชิกภาพของพวกเรา จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
 
·       ทำขั้นตอนสโมสรดีเด่นให้สำเร็จ (ซีอีพี) เพื่อปรับปรุงบรรยากาศสโมสร และเลือกกิจกรรมด้านบริการที่มีความหมาย โดยการใช้ทรัพยากรสองอย่างคือ การประเมินความต้องการของชุมชนและการสำรวจคะแนนของท่านเป็นอย่างไร
·       ส่งเสริมสโมสรให้ขยายการสรรหาสตรี คนหนุ่มสาว ครอบครัว และเพื่อนๆ ให้ใช้ทรัพยากรใหม่ ขอให้ถาม-คำแนะนำในการสรรหาสมาชิกใหม่
·       ส่งเสริมสโมสรให้ความสนใจความพึงพอใจของสมาชิก โดยพบความสำเร็จและความต้องการ ปรับวัฒนธรรมให้ทันสมัย เริ่มต้นวัฒนธรรมใหม่และเปิดต่อความคิดเห็นใหม่ๆ
·       สรรหาสมาชิกสตรี ให้เข้าถึงเป้าหมาย  30% ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557
·       ก่อตั้งสโมสรใหม่ พยายามอย่างน้อยมีสมาชิก 25 คน เพื่อปรับปรุงให้สโมสรสามารถดำรงอยู่ได้ และมีความเข้มแข็ง
 
การแบ่งปันความฝันของการบริการ
ลีโอแบ่งปันความฝันของการบริการ พวกเขาต้องการให้การบริการและทำในสิ่งแตกต่างออกไป ลีโอกำลังทำการช่วยเหลือด้านบริการที่สำคัญ ในขณะที่เพิ่มความศรัทธาอย่างมาก ความฉลาดและสิ่งใหม่ๆ ไลออนส์สามารถบริการในฐานะที่ปรึกษาของพวกเขาที่จะให้คำแนะนำให้ การส่งเสริมและให้การยอมรับ ลีโอเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าของครอบครัวไลออนส์ อีกวิธีหนึ่ง วิธีเพื่อเพิ่มความสามารถสำหรับการบริการคือ โดยการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ แบ่งปันเรื่องราวต่างๆ ของโครงการต่างๆ ของไลออนส์ กับสาธารณะ และสมาชิกใหม่ที่มีศักยภาพ การประชาสัมพันธ์ไม่ได้มีเพื่อเป็นอาชีพอีกต่อไปแล้ว วันนี้สมาชิกแต่ละคนสามารถแบ่งปันเรื่องราวไลออนส์ที่เป็นความรัก การตัดสินว่ามีความรับผิดพร้อมภาพถ่ายโดยทางเว็บไซต์ และสื่อทางสังคมต่างๆ เพื่อแบ่งปันความฝันของเราด้านบริการ เราจะ
·       จัดตั้งเว็บไซต์สโมสรอีเล็คทรอนิคส์ สำหรับสโมสรใหม่แต่ละแห่ง
·       แบ่งปันเรื่องราวโครงการด้านบริการภาคและสโมสรและสโมสรพร้อมภาพถ่าย โดยรายงานไปยังแอลซีไอของฉัน เว็บไซต์สโมสรและสื่อด้านสังคมต่างๆ
 
เรื่องราวต่างๆ แห่งความสำเร็จของไลออนส์ที่ประทับใจมากที่สุดบางอย่าง มีผลจากการบริการ ที่สนับสนุนโดยมูลนิธิสโมสรไลออนส์สากล (แอลซีไอเอฟ) ตั้งแต่การก่อตั้งในปี 2511 แอลซีไอเอฟ ได้อนุมัติเงินให้มากกว่า 11,000 โครงการ รวมทั้งสิ้นมากกว่า 811 ล้านเหรียญ  เรื่องของเยาวชน การบรรเทาภัยพิบัติ และความต้องการด้านมนุษยชาติอื่นๆ แอลซีไอเอฟ ทำความฝันให้เป็นจริงสำหรับคนนับล้านๆ ในโลก เพื่อสนับสนุนแอลซีไอเอฟ เราจะดำเนินการดังนี้
·       เพิ่มความเข้าใจ โครงการของ LCIF และผลงานที่สำคัญ
·       สนับสนุน การรณรงค์พิเศษของแอลซีไอเอฟ และองค์กรต่าง ๆ ของเรา
·       ส่งเสริมการบริจาคให้แอลซีไอเอฟจากสโมสรและส่วนบุคคล
เดี๋ยวนี้มีผู้คนที่มีความต้องการความช่วยเหลือ และคนเหล่านั้นต้องการไลออนส์มากกว่าแต่ก่อน ไม่มีเวลาเหมือนปัจจุบันที่จะตั้งทัศนะบนความฝัน และบันดาลใจไลออนส์ในภาคของท่านให้ประสพผลสำเร็จตามมาตรฐานใหม่ที่จะตั้งขึ้น  ดังนั้นในการที่ผู้ว่าการภาครับเลือกตั้งจะทำตามความฝันของท่าน และทำงานหนักเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการทำความความฝันให้เป็นจริงอย่างสดใส สำหรับ LCI

Share